cmadmin

Craft Master of Lacquerware

“จะถูกหรือแพงมันอยู่ที่ว่าคนเห็นคุณค่าของมันแค่ไหน” ศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม และครูศิลป์ของแผ่นดิน ประเภทเครื่องรัก (เครื่องเขิน)

GloballyLocal

“ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” กับ “งานหัตถกรรม” ดูจะเหมือนเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว

Craft Experiences ดัมเบลไม้แกะสลัก หัตถกรรมร่วมสมัยของคนใส่ใจสุขภาพ

หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย และหลงใหลในงานหัตถกรรมร่วมสมัย นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เราขอใช้คำว่า “ของมันต้องมี”

Pha Bong Craft Communities

เครื่องจักสานเป็นหนึ่งในหัตกรรมพื้นบ้านที่ผูกพันกับผู้คนในภาคเหนือมาช้านาน หลักฐานใกล้ตัวที่พอจะช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้ซุกซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีของวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งหากใครเคยลองสังเกตให้ดีก็จะพบภาพกระบุงจักสานหรือ“เปี๊ยด” ปรากฏอยู่ท่ามกลางสีสันวีถีชีวิตประจำวันของชาวล้านนา  

Craft Experiences เครื่องใช้ไฟฟ้าจากภูมิปัญญาเครื่องเคลือบดินเผา

เครื่องใช้ไฟฟ้าจากภูมิปัญญาเครื่องเคลือบดินเผา

แม้จะออกตัวว่าที่คอลเลคชั่น “project undefined” นี้ สร้างขึ้นมาโดยไร้ซึ่งการออกแบบฟังก์ชั่นใช้งานสมชื่อชุด

1 2