ติดต่อเรา


สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-944817-8
อีเมล์
cm.cityofcrafts@gmail.com
เฟซบุ๊ค
https://www.facebook.com/ChiangmaiCCFA/