Exhibition

งานสัมมนาวิชาการ “Understanding the Role of Curator as a Profession”

สถานฑูตอเมริกา พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 200 ปี

นิทรรศการ “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเชียงใหม่” ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

งานตานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า

เรียนเชิญร่วมทำบุญด้วยข้าวทุกประเภท ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวหลาม ช่วงเช้าเงลาประมาณ 07.00 น. วันเพ็ญที่ 20 ม.ค. มาร่วมขบวนแห่ข้าวเข้าวัดด้วยกัน หากท่านใดไม่สะดวกมาในช่วงเช้า

CMCCFA ประชุมร่วมกับ อพท.เพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

ในวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา CMCCFA ประชุมร่วมกับ อพท.เพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

กิจกรรม Chiang Mai Crafts Fair 2017

ในปี 2017 ได้มีการจัดกิจกรรม “Chiang Mai Crafts Fair 2017” เพื่อเป็นการสร้างงาน “สร้างสรรค์จากชุมชน สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย” เป็นการนำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Crafts With Hearth)

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Crafts With Hearth) ในวัน อาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอศิลปะเมืองเชียงใหม่ เวลา ๑๖.๐๐ น . เป็นต้นไป