บทความ

ซิ่นตีนจกแบบสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตองในอดีตเป็นแหล่งชุมชนสำคัญที่อยู่บนเส้นทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ กองคาราวานพ่อค้างัวต่างจะต้องผ่านชุมชนนี้เพื่อมุ่งหน้าไปสู่เมืองมะละแหม่ง

ซิ่นตีนจกแบบจอมทอง

เป็นที่รู้จักกันอย่างไม่แพร่หลายนัก เนื่องจากพบไม่มากนักและอยู่ในคลังสะสมส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ในอดีตเมืองจอมทองเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเส้นทางการค้าสำคัญจากเชียงใหม่ไปสู่เมืองมะละแหม่ง

อังคาร อุปนันท์ ในวันที่กลับมามองสิ่งใกล้ตัวของช่างหัตถกรรมรุ่นใหม่

บ่อยครั้งที่คุณค่าของบางสิ่งมักถูกมองข้ามยามอยู่ใกล้ตัวจนเกินไป เช่นที่ อังคาร อุปนันท์ ไม่เคยนึกฝันเลยว่าวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาขลุกอยู่กับงาน “เครื่องประดับเงินยัดลาย”

ผ้าโสร่ง หรือผ้าปาเต๊ะ

เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ และภูเก็ตเมืองอาหารสร้างสรรค์ ทั้งสองเมืองไม่ได้มีเพียงทุนทางวัฒนธรรมที่เพียงแค่องค์การ UNESCO ได้ยกย่องไว้เท่านั้น เชียงใหม่ยังมีอาหารอร่อยๆและเป็นเอกลักษณ์

ซิ่นตีนจกแบบฮอด ดอยเต่า (ซิ่นน้ำท่วม)

ซิ่นตีนจกแบบอำเภอฮอดและดอยเต่า มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากพื้นที่ในสองอำเภอนั้น ในอดีตเป็นแหล่งชุมชนเดียวกัน นักสะสมผ้ามักเรียกซิ่นตีนจกแบบอำเภอฮอด ดอยเต่า ว่า “ซิ่นน้ำท่วม” ตามคำเรียกของพ่อค้าผ้าเก่า

ว่อม (หมวก)

หากเดินทางมาเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่จะพบเห็นได้ในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ว่อม ที่มักสวมอยู่บนศรีษะเด็กผู้ชายในอำเภอแม่แจ่ม ลักษณะของว่อมนั้นจะสื่อถึงความกตัญญูต่อมารดา-บิดา ซึ่งหากมองไปยังจุดปลายของว่อม จะพบเห็นลักษณะมีเชือกผ้าฝ้ายพันกันอยู่ด้านบน

ผ้าปักปกาเกอะญอ

ลวดลายผ้าปักสีสันสดใส สอดแทรกด้วยลูกเดือยเพิ่มความสวยงามเป็นลายผ้าปักปะกาเกอะญอในการประกวดผ้าชนเผ่า งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม

เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์

ขณะที่หลายคนกำลังลุ้นเอาใจช่วย Project ผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลก ที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนส่งต่อให้ทางองค์การยูเนสโก (UNESCO) พิจารณาภายในปีนี้

ชุมชนวัดศรีสุพรรณ: ชุมชนช่างสล่าที่ต่อยอด หัตถกรรมภูมิปัญญาสู่ศาสนสถานระดับ unseen

ไม่เพียงวัดวาอารามที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ รู้หรือไม่ว่า เมืองเชียงใหม่ของเรานั้นยังมีศาสนสถานที่สะท้อนมนต์เสน่ห์ด้านหัตถศิลป์

ศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ : แม่ครูผู้ยึดมั่นในวิถีเครื่องเขินโบราณ

“จะถูกหรือแพงมันอยู่ที่ว่าคนเห็นคุณค่าของมันแค่ไหน” ศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม และครูศิลป์ของแผ่นดิน ประเภทเครื่องรัก (เครื่องเขิน)

1 2