กิจกรรม

“สัมมนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการงานหัตกรรมเชียงใหม่”

การบรรยายจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าที่มีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิด Social Entrepreneur เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และการดําเนินธุรกิจงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของเชียงใหม่

งานสัมมนาวิชาการ “Understanding the Role of Curator as a Profession”

สถานฑูตอเมริกา พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 200 ปี

นิทรรศการ “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเชียงใหม่” ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

งานตานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า

เรียนเชิญร่วมทำบุญด้วยข้าวทุกประเภท ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวหลาม ช่วงเช้าเงลาประมาณ 07.00 น. วันเพ็ญที่ 20 ม.ค. มาร่วมขบวนแห่ข้าวเข้าวัดด้วยกัน หากท่านใดไม่สะดวกมาในช่วงเช้า

CMCCFA ประชุมร่วมกับ อพท.เพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

ในวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา CMCCFA ประชุมร่วมกับ อพท.เพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

กิจกรรม Chiang Mai Crafts Fair 2017

ในปี 2017 ได้มีการจัดกิจกรรม “Chiang Mai Crafts Fair 2017” เพื่อเป็นการสร้างงาน “สร้างสรรค์จากชุมชน สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย” เป็นการนำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์

1 2 3 4