cmadmin

นิทรรศการ “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเชียงใหม่” ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

งานตานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า

เรียนเชิญร่วมทำบุญด้วยข้าวทุกประเภท ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวหลาม ช่วงเช้าเงลาประมาณ 07.00 น. วันเพ็ญที่ 20 ม.ค. มาร่วมขบวนแห่ข้าวเข้าวัดด้วยกัน หากท่านใดไม่สะดวกมาในช่วงเช้า

CMCCFA ประชุมร่วมกับ อพท.เพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

ในวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา CMCCFA ประชุมร่วมกับ อพท.เพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

กิจกรรม Chiang Mai Crafts Fair 2017

ในปี 2017 ได้มีการจัดกิจกรรม “Chiang Mai Crafts Fair 2017” เพื่อเป็นการสร้างงาน “สร้างสรรค์จากชุมชน สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย” เป็นการนำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์

“เส้น สาย ลาย เทียน” ม้ง ดอยปุย

ผ้าเขียนเทียน ใยกัญชง ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ดอยปุย นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ม้งเป็นอย่างมาก คือมีการใช้ผ้าเขียนเทียนใยกัญชงเป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง

“ปักสะดึงกึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจ”

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การปักผ้าฝ้ายบ้านสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเทคนิคการปักผ้าฝ้าย เลียนแบบความสวยงามจากธรรมชาติ

1 2 3 4 5