GloballyLocal: คอลเลคชั่นพิเศษของ IKEA ที่พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ด้วยทักษะเชิงช่างดั้งเดิม

“ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” กับ “งานหัตถกรรม”

ดูจะเหมือนเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว เพราะในขณะที่อย่างแรกถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก จึงเน้นการผลิตที่รวดเร็ว อาศัยทั้งนวัตกรรม เครื่องจักร และกำลังคน ตลอดจนมีฟังก์ชั่นถอดประกอบซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ตรงกันข้ามกับอย่างหลังที่จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกรรมวิธีการผลิตซับซ้อนกว่า อุสาหะทำด้วยมือทุกขั้นตอน จึงแน่นอนว่าทำให้ผลิตได้ช้า ปริมาณจำกัด แถมยังข้องเกี่ยวผูกผันกับเรื่องของค่านิยมและจิตวิญญาณ

“แต่ถึงจะแตกต่างกันอย่างไรก็ใช่ว่าจะเข้ากันไม่ได้”

“GloballyLocal” คือ คอลเลคชั่นข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านชุดพิเศษของ IKEA ที่หยิบจับสองสิ่งนี้มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว อาทิ โคมไฟตั้งโต๊ะที่ชิ้นส่วนโคมประดิษฐ์จากภูมิปัญญาการดุนลายบนแผ่นโลหะ โต๊ะทำงานที่ออกแบบขาด้วยงานแกะสลักไม้ลวดลายเทพเจ้าแห่งการคุ้มครอง

“Guan-Yi” หรือ เก้าอี้ดำเงาวาววับที่นำเทคนิคเครื่องเขินประดับเปลือกไข่มาสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ซึ่งทั้งหมดได้ช่างหัตถกรรมชาวไต้หวันมาร่วมฝากฝีไม้ลายมือ พร้อมปลุกปั้นผลงานที่ช่วยยกระดับงานศิลปหัตถกรรมอย่างสร้างสรรค์

โดยทาง IKEA คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ชุดนี้จะจุดประกายให้เกิดความร่วมมือกับช่างผู้เชี่ยวชาญชาวไต้หวัน
ในทักษะสาขาอื่นๆ เพื่อต่อยอดคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิม รวมถึงสร้างนิยามใหม่ของผลงานที่พร่าเลือนขอบเขตระหว่างงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับโลก.

ที่มาและรูปภาพ : https://www.behance.net/gallery/58989601/GloballyLocal-