ว่อม (หมวก)

หากเดินทางมาเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่จะพบเห็นได้ในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ว่อม ที่มักสวมอยู่บนศรีษะเด็กผู้ชายในอำเภอแม่แจ่ม ลักษณะของว่อมนั้นจะสื่อถึงความกตัญญูต่อมารดา-บิดา ซึ่งหากมองไปยังจุดปลายของว่อม จะพบเห็นลักษณะมีเชือกผ้าฝ้ายพันกันอยู่ด้านบน เปรียบดังสายรกของมารดาที่เคยห่อหุ้ม เป็นเครื่องเตือนสติให้ ไม่ลืมบุญคุณของมาดาร-บิดา และยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอีกด้วย ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ใช้งาน เพราะว่อมมีลักษณะที่เฉพาะตัว ไม่เหมือนกับหมวกทั่วไปจึงมีการผลิตขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานหัตถกรรมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม


#เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน#เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์#ChiangMaiCityOfCraftsAndFolkArts#CMCCFA