ผ้าโสร่ง หรือผ้าปาเต๊ะ

เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ และภูเก็ตเมืองอาหารสร้างสรรค์ ทั้งสองเมืองไม่ได้มีเพียงทุนทางวัฒนธรรมที่เพียงแค่องค์การ UNESCO ได้ยกย่องไว้เท่านั้น เชียงใหม่ยังมีอาหารอร่อยๆและเป็นเอกลักษณ์ และภูเก็ตก็ยังมีงานหัตถกรรมที่ยังเอกลักษณ์อยู่อีกด้วย

เอกลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรมด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในสิ่งที่หลากหลายของงานหัตถกรรมของจังหวัดภูเก็ต คือ ผ้าโสร่ง หรือผ้าปาเต๊ะ (Batik Sarong)

คำว่า “ปาเต๊ะ” เดิมเป็นคำในภาษาชวาที่ใช้เรียกผ้าที่มีลวดลวยเป็นจุดเป็นคำที่เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และวิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าปาเต๊ะบางชิ้นอาจผ่านขั้นตอนการปิดเทียนแต้มสี ระบายสีและย้อมสีหลายครั้ง ส่วนผ้าปาเต๊ะอย่างง่าย อาจทำโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียน แล้วจึงนำไปย้อมสีที่ต้องการ

ศาสตร์และศิลป์แห่งความมงคล จากการสั่งสมและหลอมรวมผู้คนจากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยน ศาสตร์แห่งความเชื่อที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมจีนที่สั่งสม และถ่ายทอดสืบมานับศตวรรษ บนผ้าปาเต๊ะจึงมักมีสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลเข้ามาเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตเสมอ เช่น ดอกโบตั๋นที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ดอกเบญจมาศที่หมายถึงความยั่งยืน และดอกเหมยที่หมายถึงความชื่นบานมีโชคลาภ เป็นต้น

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก
1. ศิลปะนิพนธ์ นางสาวสุนันท์ อาดำเรื่อง “สีสันลวดลายผ้าปาเต๊ะ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2.ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

#เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน#เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์#ChiangMaiCityOfCraftsAndFolkArts #CMCCFA