ผ้าปักปกาเกอะญอ

ผ้าปักปะกาเกอะญอ

ลวดลายผ้าปักสีสันสดใส สอดแทรกด้วยลูกเดือยเพิ่มความสวยงามเป็นลายผ้าปักปะกาเกอะญอในการประกวดผ้าชนเผ่า งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ชาวปะกาเกอะญอทอผ้ามาตั้งแต่อดีตจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชนเผ่า เสื้อผ้าเด็กหญิงและหญิงสาวจะเป็นชุดทรงกระสอบยาว ทอด้วยผ้าฝ้ายสีขาว อาจมีการปักลวดลายให้สวยงาม ส่วนหญิงสาวที่มีครอบครัวแล้วจะสวมเสื้อสีดำ สีน้ำเงิน และผ้านุ่งสีแดงคนละท่อน ตัวเสื้อจะมีการปักลวดลายที่วิจิตรงดงาม และเอกลักษณ์หนึ่งของผ้าปักจะมีลูกเดือยม็ดเล็ก ๆ สีขาวแทรกอยู่ด้วยอย่างสวยงาม

เชียงใหม่ เมืองที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมผู้อยู่อาศัย อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาตั้งแต่อดีต ทำให้เชียงใหม่มีความหลากหลายของประเภทงานหัตถกรรม แต่วิวัฒนาการของโลกสมัยใหม่ทำให้วัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าถูกกลืน เราะทำอย่างไรเพื่อยังรักษาภูมิปัญญา ที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรรม งานหัตถกรรม เพื่อใช้เป็นกำลังขับเคลื่อนเมืองในอนาคต มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน