ชุมชนวัดศรีสุพรรณ: ชุมชนช่างสล่าที่ต่อยอด หัตถกรรมภูมิปัญญาสู่ศาสนสถานระดับ unseen

ไม่เพียงวัดวาอารามที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ รู้หรือไม่ว่า เมืองเชียงใหม่ของเรานั้นยังมีศาสนสถานที่สะท้อนมนต์เสน่ห์ด้านหัตถศิลป์ได้อย่างสวยงามอลังการระดับ unseen นั่นคือ “อุโบสถเงิน” แห่งวัดศรีสุพรรณ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากทักษะหัตถกรรมเครื่องเงิน มรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนวัดศรีสุพรรณหนึ่งในสามชุมชนย่านวัวลายแหล่งผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมเครื่องเงินแหล่งสำคัญประจำจังหวัด

เดิมทีบรรพบุรุษของชาวชุมชนแห่งนี้มีถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน “งัวลาย” (งัว เป็นภาษาถิ่นหมายถึง วัว) แขวงเมืองปั่น แถบลุ่มแม่น้ำสาละวิน ก่อนจะถูกกวาดต้อนมาลงหลักปักฐานบริเวณวัดหมื่นสารและวัดศรีสุพรรณ พร้อมก่อตั้งชุมชนซึ่งอ้างอิงจากชื่อเดิมว่า “วัวลาย” ในยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” สมัยพระเจ้ากาวิละ แต่มีอีกตำนานหนึ่งซึ่งเล่าขานต่างกันว่า แท้แล้วปฐมกษัตริย์ของเมืองเชียงใหม่ได้นำชาวงัวลายมาอาศัยอยู่ที่อำเภอหางดง ก่อนจะย้ายสู่พื้นที่ชุมชนวัวลาย จึงทำให้ปรากฏชื่อหมู่บ้านคล้ายกันในเขตอำเภอดังกล่าว

ปัจจุบันชาวชุมชนวัดศรีสุพรรณส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพทำเครื่องเงินตามรอยบรรพบุรุษ โดยมีสลุงและขันเงินเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและโดดเด่นในเรื่องของความประณีต รวมถึงลวดลายวิจิตรบรรจงหลากหลาย อาทิ ลายดอกกระถิน ลายดอกทานตะวัน ลายนกยูง ลายชาดก ลายดอกหมาก หรือลายสิบสองนักษัตร ลวดลายโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นอกจากนี้ยังมีการรังสรรค์เครื่องประดับและข้าวของเครื่องใช้จากเงินอีกสารพัด พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานคุณค่างานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง โดยการนำของ พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ที่ชักชวนสล่าในชุมชนมาร่วมกันก่อตั้ง “กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงช่างดั้งเดิมให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนบรรดานักท่องเที่ยวสนใจในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา

ขอบคุณภาพถ่าย จาก เพจไปด้วยกัน