ชุมชนป่าบง : “สานวัสดุท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญาต่อยอดคุณค่าสู่วิถีชีวิตร่วมสมัย”


เครื่องจักสานเป็นหนึ่งในหัตกรรมพื้นบ้านที่ผูกพันกับผู้คนในภาคเหนือมาช้านาน หลักฐานใกล้ตัวที่พอจะช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้ซุกซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีของวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งหากใครเคยลองสังเกตให้ดีก็จะพบภาพกระบุงจักสานหรือ“เปี๊ยด” ปรากฏอยู่ท่ามกลางสีสันวีถีชีวิตประจำวันของชาวล้านนา