งานสัมมนาวิชาการ “Understanding the Role of Curator as a Profession”

สถานฑูตอเมริกา พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 200 ปี มิตรภาพระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ทำงานพิพิธภัณฑ์ เก็บรักษาสิ่งมีค่า ผู้สนใจทุกท่าน (จำนวน 100 ท่าน)

ร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Understanding the Role of Curator as a Profession” (ประจักษ์ ภัณฑารักษ์และพิพิธภัณฑ์)

โดย ดร. Joanne Hyppolite ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์สมิทโซเนียน กรุงวอชิงตัน ดีซี

ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการงานผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ นิทรรศการด้านภัณฑารักษ์ พร้อมสามารถสอบถามการศึกษาต่อ ทุนศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา

งานนี้ นอกจากความมรู้ที่จะได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้แล้ว ยังมีการแปลเป็นภาษาไทยให้ผู้เข้าร่วมงานและไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/K3fg1xxY9SehiDmj1
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและกำหนดการได้ที่
http://www.sri.cmu.ac.th/sriweb/upload/1550226412.PDF


วันที่และที่ตั้ง : 4 มีนาคม 2562
สถานที่จัดงาน :
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
การเดินทางGoogle Maps
ติดต่อ : +6653-942574 | http://www.sri.cmu.ac.th/sriweb/th/news/index.php?id=MTUyOA==