กิจกรรมเวิร์คช็อปงาน Crafts Fair 2018

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทั้ง 4 กิจกรรมของเรา ในงาน Chiang Mai Crafts Fiar 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 นี้!! ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ขั้นตอนการสมัคร

1. คลิกลิงค์รับสมัครในแต่ละกิจกรรมที่ท่านสนใจจะเข้าร่วม
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน **กรุณาตรวจสอบอีเมลล์ต้องถูกต้อง
3. เมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจากทางโครงการ ให้ทำการชำระเงินค่าอุปกรณ์การอบรม ตามหมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ในอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสมัคร (กรณีสมัครหลายกิจกรรม สามารถชำระค่าอุปกรณ์พร้อมกันได้)
**กรณีหลังจากการสมัครแล้วไม่มีการชำระค่าอุปกรณ์ภายใน 24 ชั่วโมงทางโครงการขออนุญาตยกเลิกการสมัครของท่านเพื่อสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครท่านอื่นครับ
4. เมื่อชำระค่าอุปกรณ์แล้ว กรุณายืนยันการชำระเงินตามช่องทางที่ส่งให้ท่านทางอีเมล
5. เมื่อท่านส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินเสร็จแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ตามลิงค์ที่แนบไปกับทางอีเมล หากสถานะยืนยัน ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยครับ

กิจกรรมที่ 1 “เย็บหมอน นอนหนุน” วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ลิงค์รับสมัคร https://goo.gl/M3Ukp5

กิจกรรมที่ 2 “ถักร้อย สร้อยลัวะ” วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ลิงค์รับสมัคร https://goo.gl/B9x9Gg

กิจกรรมที่ 3 “ปั๊กกระเป๋า” วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ลิงค์รับสมัคร https://goo.gl/9n7ULp

กิจกรรมที่ 4 “มัดฝ้าย ย้อมลาย” วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ลิงค์รับสมัคร  https://goo.gl/WFXUgn

สำหรับท่านไหนที่ต้องการลงชื่อสำรองไว้กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมัครแล้วไม่ชำระค่าอุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด สมัครได้ตามลิงค์นี้เลยครับ https://goo.gl/forms/TQO2oGTbqT2HOjzX2

หมายเหตุ

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน จำกัด 25 คนต่อกิจกรรมเท่านั้น
2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเสียค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 200 บาทเป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสมัคร
3. สำหรับรายละเอียดอื่นๆ กรุณาอ่านให้ครบถ้วน หลังจากการสมัครแล้วจะมีอีเมลตอบกลับหาท่านอีกครั้ง