ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

เทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20
จัดขึ้นโดย เทศบาลนครภูเก็ตและประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมใจกันจัดงาน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

Phuket Creative City of Gastronomy เมื่อปี พ.ศ. 2558 
ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO สาขาวิทยาการอาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ และคุณวรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา ให้การต้อนรับ

“เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ทั้งสองเมืองของประเทศไทย ภูเก็ต และเชียงใหม่
จะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันเพื่อใช้ความคิด
และงานสร้างสรรค์ พัฒนาเมืองต่อไปอย่างยั่งยืน”

#เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน #เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์  #ChiangMaiCityOfCraftsAndFolkArts#CMCCFA #ภูเก็ตเมืองอาหารสร้างสรรค์วันที่และที่ตั้ง : 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่จัดงาน : เมืองภูเก็ต