“เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2559”

งานเสวนาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ภายในงาน Chiang Mai Design Weeks 2016

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์กร UNESCO (Chiang Mai City of Crafts and Folk Art) ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TDCD) จัดเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองสร้างสรรค์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเมืองไทเป และเมืองไจปูร์ จากภาครัฐ ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การอนุรักษ์และการต่อยอดพัฒนาเมืองให้เติบโตบนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่นของเมือง วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 17.00 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Chiang Mai Vocational College) หัวข้อการเสวนาเรื่อง “Urban Development towards UNESCO Creative City & Crafts and Community” โดยมีวิทยากรจากทางโครงการ คือ

1) Ms. Alice RuHwa Chiu เลขาธิการใหญ่สถาบันการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน

2) Dr. ShikhaJain เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการประชุมมรดกโลกขององค์กร UNESCO เพื่อการวางแผนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมหลากหลาย

3) Dr. Min – Chin Kay Chiang ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันบัณฑิตศึกษาสถาปัตยกรรมและมรดกวัฒนธรรม และผู้อำนวยการศูนย์การสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน

4) Mr. Cho, Tzu-Lo ศิลปินรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการผสมผสานเทคนิคการทำผ้าบาติกเข้ากับการย้อมคราม

รวมถึงงานเสวนาที่ว่าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงชุมชนเมืองด้วยงานออกแบบ โดยเชิญวิทยากรมากประสบการณ์ ผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์และพัฒนาเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 17.00 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ Chiang Mai Vocational College

หัวข้อการเสวนาเรื่อง Design and City “Urban Development and City Revitalization”

โดยวิทยากร: Brian McGrath คณบดี School of Constructed Environments สถาบัน Parsons The New School of Design นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา, James Grose สถาปนิกชาวออสเตรเลีย ผู้อำนวยการบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม BVN Architecture ประจำสำนักงานในซิดนีย์, Emily Wang ผู้อำนวยการสถาบัน Taiwan Cultural & Creativity Development Foundation ประเทศไต้หวัน และ David Handley มีประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติมากว่า 17 ปี